ภาษา : ไทย
เข้าสู่ระบบ


ปฏิทินกิจกรรม


สถิติของเว็บไซต์
18/07/2561
19/11/2561
250406
3332


สังคมออนไลน์
  


QR Code


นาฬิกา
26 เมษายน 2562


กิจกรรมลูกเสือ


 วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม และในโอกาสนี้ประธานในพิธีนายประจวบ อินทรโชติให้เกียรติมอบวุฒิบัติให้แก่ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐