Languages : English
Login


Statistic
18/07/2018
19/11/2018
250396
3332


Social Network
  


QR Code


Clock
26 April 2019  News

There is not data.

  Article

 สัตว์เลี้ยง
 mo

  About Us

มีการนำสัตว์มาร่วมในโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยอยู่หลายแบบ สัตว์ที่นิยมนำมาใช้กันมาก ได้แก่ โลมา ม้า สุนัข และแมว เป็นต้น โดยต้องมีการคัดเลือกและฝึกฝนสัตว์มาเป็นอย่างดี พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สัตว์เลี้ยงบำบัด (pet therapy) นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดด้วยสัตว์ (animal therapy) ซึ่งมีงานวิจัยรองรับมากพอสมควรว่าได้ผลดี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ช่วยเยียวยาด้านจิตใจเป็นอย่างดี สำหรับใน เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือทารุณกรรม ก็พบว่าสัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเยียวยาจิตใจได้ดีมาก ให้ทั้งความรู้สึกที่ปลอดภัยขึ้น ได้รับความรักโดยไม่มีเงื่อนไข และเด็กยังสามารถสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย ซึ่งพบว่าสัตว์สามารถช่วยในเรื่อง การรับรู้สัมผัส เสริมสร้างสมาธิ เพิ่มความไว้วางใจผู้อื่น ให้สัมผัสที่อบอุ่น ปลอดภัย และเป็นมิตร เพิ่มแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กเรียนรู้ ในเรื่องสัมพันธภาพ และการตอบสนองทางอารมณ์ได้ดีขึ้นด้วย

  FAQ

เลี้ยงสัตว์ไว้ในห้องนอนดีหรือไม่
การเลี้ยงสัตว์ไว้ในห้องนอน จะไม่ดีต่อสุขภาพ การใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงของคุณมากเกินไป อาจจะทำให้คุณเกิดโรคภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้น  
การให้อาหารสุนัขมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
ลูกหมา กินอาหารมื้อเล็กๆได้วันละสี่มื้อ ส่วนหมาโต ต้องการอาหารมื้อใหญ่เพียงวันละ 1 มื้อเท่านั้น อย่าให้ขนมลูกหมามากจนเกินไป ไม่อย่างนั้นมันจะอ้วนได้